ช่วงบ่ายวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง โดยมีนายธนพิพัฒน์ ธำรงค์สุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้อง Welcome สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี