วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน และ เป็นกรรมการตัดสิน พร้อมด้วย

  • คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
  • คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
  • คุณวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.
  • คุณธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge และ
  • คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ พิธีกร/ผู้ประกาศข่าว
    ในการแข่งขันการประกวดแผนการตลาด “Milketing การตลาดต่อยอด นมไทย-เดนมาร์ค Form Gen Z to Gen X” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดทีมเชียร์
    ในการนี้ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและทุนการศึกษา แก่ทีมที่ชนะการแข่งประกวดแผนการตลาด และการแข่งขันทีมเชียร์ ดังนี้

ทีมที่ได้รางวัลการประกวดแผนการตลาด ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทุนการศึกษา 100,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ทีมที่ได้รางวัลการประกวดทีมเชียร์ ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– รางวัลชมเชย มี 3 รางวัลได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ บริเวณลานประกวดโคนม งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2562 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี