วันที่ 6 มิถุนายน​ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน​การใช้ระบบบริหาร​จัดการ​น้ำนม​ดิบทุกสำนัก​งานภาค​ ครั้งที่​ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อน​การใช้งานระบบบริหาร​จัดการ​น้ำนมดิบ​ Milk Supply chain (MSC)​ ทำให้มีการรายงานผลการรับซื้อน้ำนมดิบในกระบวนการผลิตภัณฑ์นมทุกสำนักงานภาคแบบ Real Time และกำหนดเป้าหมาย​ตัว​ชี้​วัดความสำเร็จ​ โดยมี​ ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง ที่ปรึกษา​บริษัท ซินเทลลิเจนท์ จำกัด​ ผู้พัฒนา​ระบบ​แอปพลิเคชัน​ Zyan​ Woa​ พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.​ และพนักงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้​ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัย​และ​พัฒนาการ​เลี้ยง​โคนม​ สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค​ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด