ช่วงบ่ายวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างบริษัท แมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด /บริษัท วิศวกรรมที่ปรึกษา หนึ่งแปด จำกัด /สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ระยะที่ 2 และ 3 พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามงานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ ส.ค. กรุงเทพฯ บริเวณพื้นที่เขตเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ปท.558 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 3-2-50 ไร่ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ แห่งใหม่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี