ช่วงเช้าวันที่ 28 มกราคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหารและพนักงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 อ.ส.ค.กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และสำนักงานภาคทุกภาค