ช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมคณะกรรมตรวจสอบ อ.ส.ค. ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้เกียรติเป็นประธานในการชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรมการค้าภายใน จังหวัดนนทบุรี