ช่วงบ่ายวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้าน THAI-DENMARK MILK LAND ครั้งที่ 11/2563 โดยผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับสำนักงานอ.ส.ค.ภาคกลาง และสำนักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ