ช่วงเช้าของวันที่ 24 พ.ย. 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Ftanchise) ร้าน THAI – DENMARK MILK LAND ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ