ช่วงเช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 8/2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่านระบบ VDO Conference กับสำนักงานภาคทุกภาค