วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานของ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครั้งที่ 9/2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ประชุมสัญจร ช่วงระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2563 โดยนายเสริมศักดิ์ มุ่งดี หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานอ.ส.ค. ให้การต้อนรับ โดยได้นำคณะอนุกรรมการ CG/CSR เข้าพบและเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายนม ยู.เอช.ที. บริษัท มหาอิศราสมบัติ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มนมแช่เย็น บริษัท เจ.เอ็ม.เค. กรุ๊ป และเข้าพบและเยี่ยมตัวแทน ร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขาราชพฤกษ์ ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่