วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมด้านระบบบำบัดน้ำเสียกับ นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง พร้อมผู้บริหารพนักงาน อ.ส.ค./ คณะทำงาน CG/CSR ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและ ติดตามงาน โดย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ได้จัดทำโครงการ Milk Day ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ได้ดื่มนมสดพาสเจอร์ไรส์ฟรีทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จุดบริการดื่มนมฟรีตั้งอยู่ที่อาคารกองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี