วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค ให้การต้อนรับเเละร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ และพล.ต. นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งนี้ พร้อมด้วย นายสัญญา เจริญพร เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี ผู้แทนระดับสูงจากหน่วยราชการของ จ.สระบุรี ส่วนงานกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง หน่วยงานในเขตพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก และคณะผู้บริหารงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลาง อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี