ช่วงเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีนายกฤษ สุวรรณรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค.เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีตัวแทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค.เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี