วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โครงการวิจัย เพื่อนำเสนอการดำเนินงานวิจัย ทบทวนแผนงาน และจัดทำรายงานดำเนินงานเสนอ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ โดยมี นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง พร้อมด้วย คณะทำงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี