ช่วงเช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการอ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา โครงการ Smart Agents ; Talent Sellers นมไทย-เดนมาร์ค ปี 2564 จัดระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 รวม 2 วัน วัตถุประสงค์เพื่อ.ทบทวน ความรู้ในการใช้โปรแกรม Smart Agents สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมจากทุกสำนักงานภาค โดยมีตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์คและทีมงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมผู้เลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี