ช่วงบ่ายวันที่ 22 สิงหาคม 2560 : ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน นมไทย-เดนมาร์คคัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ให้ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการรณรงค์การดื่มนมที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง จึงไดัรับความสนใจ มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 20 ทีม และได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชน ร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

จากนั้น ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมพนักงาน ได้ร่วมกันปลูกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย