วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวและจับฉลากประกบคู่แข่งขัน ฟุตบอล 11 คน เยาวชน“Thai Denmark U15 Football Tournament” ปีที่ 2 (โซนภาคเหนือตอนบน) โดยมีนายเสริมศักดิ์ มุ่งดี หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล ประธานฝ่ายเทคนิค ชี้แจงกฏกติกา การแข่งขันให้กับทีมโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอราวัณ 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่