วันที่ 27-29 มีนาคม 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้นายสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป และพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมงานหมากม่วงหมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก และจัดกิจกรรมการแข่งขันเซปัคตะกร้อชิงถ้วยรางวัล นมไทย-เดนมาร์คคัพ ครั้งที่ 1 ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรม และสนใจเข้าร่วมแข่งขันเซปัดตะกร้อ จำนวนประมาณ 20 ทีม  ทั้งนี้ อ.ส.ค. นำโดยหัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ได้ให้เกียรติขึ้นมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้กับนักกีฬาเซปัคตะกร้อในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย