เช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม2561 นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการ CG/CSR รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ อ.ส.ค. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมงาน”เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย-เดนมาร์ค มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 9″ วิ่งระยะทาง 5 กม. 10 กม. และ 21 กม จัดโดย สโมสรผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี