ช่วงค่ำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรมนายฮ้อยเดย์กับเกษตรกร ที่ส่งโคนมเข้าประกวด เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนม และขอบคุณบริษัท /ผู้สนับสนุนงานประกวดโคนมครั้งที่ 35 ณ บริเวณลานประกวดโคนม งานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ประจำปี 2561 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี