ช่วงบ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ภายใต้กิจกรรม “จิบน้ำชา” ยามบ่ายกับ “นมไทย-เดนมาร์ค” (Exclusive Interview) เพื่อสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับสื่อมวลชน กลุ่มสายการตลาด เศรษฐกิจ และสายเกษตร ณ ร้าน Iberry Cafe ดิ อเวนิว รัชโยธิน กรุงเทพฯ