วันที่ 13 มกราคม 2560  นายสำเนา พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป พร้อมทีมงาน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และต่อด้วยการจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดจำหน่ายในเขตจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้กิจกรรม ดื่มนมปั๊บรับโชค กับนมไทย-เดนมาร์ค จัด ณ ห้างอิคอน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อตอกย้ำความเป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง…อีกด้วย