วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ แผนกการตลาดและการขายสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในเขต จ.อุตรดิตถ์ ภายใต้กิจกรรม “ดื่มนมปั๊บรับโชค กับนมไทย-เดนมาร์ค ” ณ ร้านสุธีเครื่องดื่ม จำกัด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ Troop ประชาสัมพันธ์ , รถแห่ประชาสัมพันธ์ ,การประชาสัมพันธ์ในห้าง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คนและได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อตอกย้ำความเป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง