วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นของ อ.ส.ค. และพิธีลงนามประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) องค์กรส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค.และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของ อ.ส.ค. แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และลงนามข้อตกลง(เจตนารมณ์) องค์กรส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ ร่วมกัน ณ หน้าบริเวณสำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด