ขอเชิญชมรายการก่อนบ่ายคลายเคลียด ตอน ไร่ยุ่งวุ่นรัก ออกอากาศวันที่ 25,26,31 กรกฎาคม และวันที่ 1,2,3,6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ซึ่ง อ.ส.ค. ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์คเป็นผู้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในรายการดังกล่าวด้วย