โดยความร่วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่ กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน  2559  ณ ลานพาร์ค พารากอน สยามพารากอน    ตั้งแต่เวลา 11.00- 19.00 น.

วันดื่มนมโลก

โดยในปี 2559 จัดงานภายใต้แนวความคิด “โคนมอาชีพพระราชทาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรไทย ที่สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดำรงอยู่ด้วยความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ในงานประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์ของการดื่มนมโคสดแท้, การแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก ตั้ม วราวุธ เดอะสตาร์ 9เกรซ เดอะสตาร์ 11 , และ การออกบูธจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย, กรมปศุสัตว์ และ FAO ตลอดจนการแจกผลิตภัณฑ์นมหลากหลายชนิดให้ผู้เข้าร่วมชมงาน

ดื่มและชิมฟรี!

 

cover_tum

413

ฉลองวันดื่มนมโลก(World Milk Day)

ฟรี ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 1 กล่อง เมื่อซื้อชุดแฮปปี้มีล เฉพาะวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นี้เท่านั้น

เมื่อซื้อแมคโดนัล ชุด ชุดแฮปปี้มีล รับผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์คฟรี 1 กล่อง