รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจัดงาน Mini Marathon Thai-Denmark ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
minmarathon2018 ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชน เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายอีกทั้งเป็น การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับ ชุมชนรอบข้าง

สถานที่่่จัดงาน

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 198 ม.3 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 ถ.ศรีนคร-สวรรคโลก ทางหลวงหมายเลข 1180

โทรศัพท์/FAX 055-951095

วันเวลา ในการแข่งขัน

แข่งขันวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561

 • เวลา 05.30 น. นักวิ่งรายงานตัว
 • เวลา 06.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
 • เวลา 07.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง
 • เวลา 10.00 น. พิธีมอบรางวัล
 • เวลา 10.30 น. พิธีปิด

ระยะการแข่งขัน ระยะการแข่งขันมี 2 ระยะ

1.ระยะทาง 7.5 Km

– ประเภทบุคลากร อ.ส.ค.

 • ชาย-หญิง อายุต่ำกว่า 35 ปี
 • ชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

– ประเภทประชาชนทั่วไป

 • ชาย-หญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี
 • ชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป

– ประเภท VIP

2.ระยะทาง 10.5 KM

– ประเภทประชาชนทั่วไป

 • ชาย-หญิง อายุ 15 – 24 ปี
 • ชาย-หญิง อายุ 25 – 34 ปี
 • ชาย-หญิง อายุ 35 – 44 ปี

รางวัลแต่ละประเภท/รุ่น แข่งขันวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท ถ้วยรางวัล ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 700 บาท ถ้วยรางวัล ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท

การรับสมัคร

 • สมัครได้ที่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง หมายเลขโทรศัพท์ 055-951095

– ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าสมัคร

 • รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี ค่าสมัคร 100.- บาท พร้อมรับเสื้อ 1 ตัว
 • ค่าสมัครรุ่นอื่นๆ 200.- บาท พร้อมรับเสื้อ 1 ตัว

ช่องทางการจ่ายเงิน

 • จ่ายที่สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง
 • จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ร้านค้าสวัสดิการ อ.ส.ค. สุโขทัย ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 617-1-50165-4

รับสมัครตั้งแต่ 16 ก.พ. 2561 – 6 มี.ค. 2561

วิธียืนยันการสมัคร

 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอน FAX 055-951095