เกษตรแฟร์ 2560 “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานจัดจำหน่าย เครื่องมือ-อุปกรณ์การเกษตร พันธุ์ไม้-พืช-ผัก-ผลไม้ อาหารหลากหลาย รวบรวมตลาดน้ำชื่อดัง ของขวัญ ของฝาก เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าอุปโภคบริโภคจากภูมิภาคต่างๆ สินค้าราคาโรงงานจากผู้ผลิต สัตว์เลี้ยง โชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชนะการประกวด ฯลฯ
การจัดแสดงผลงานวิจัยด้านวิศวกรรม, ด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านน้ำ-ดิน-ป่า ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการนวัตกรรมจากการประกวด มากกว่า 10 โซน