(อ.ส.ค.) ปรับปรุงวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อผู้สมัครสอบ

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ของ อ.ส.ค.

www.dpo.co.th  ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล:โทร 036-909685

หรือติดตามข่าวปร

(อ.ส.ค.) ปรับปรุงวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อผู้สมัครสอบ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ของ อ.ส.ค. www.dpo.co.th  ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล:โทร 036-906605  หรือติดตามข่าวประชามสัมพันธ์ได้ที่ www.facebook.com/แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ

(อ.ส.ค.) ปรับปรุงวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อผู้สมัครสอบ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ของ อ.ส.ค.
www.dpo.co.th ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล:โทร 036-909685
หรือติดตามข่าวประชามสัมพันธ์ได้ที่ www.facebook.com/แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ

ะชามสัมพันธ์ได้ที่ www.facebook.com/แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ