คุณสมบัติทั่วไป
1. สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 40 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
3. หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว