เมื่อช่วงเช้า วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. นำโดยนายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการเเทนผู้อำนวยการ, ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,เเเละ น.สพ.โชคชัย ชัยมงคล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน  พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์โคนมเขตภาคเหนือ ทั้งนี้ อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน นำโดย นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบนจึงถือโอกาสนี้ร่วมเเสดงความยินดีกับน.สพ.โชคชัย ชัยมงคล ที่มาดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
IMG_9467IMG_9455
IMG_9464IMG_9473IMG_9475IMG_9563IMG_9589IMG_9587IMG_9582IMG_9576IMG_9565IMG_9548IMG_9526IMG_9503IMG_9499IMG_9494IMG_9486IMG_9477