เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นำโดยท่านพงษ์กานต์  หงส์สกุล ประอนุกรรมการ และคุณธนพิพัฒน์ ธำรงค์สุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR และประธานกลุ่มปลาดาว พร้อมด้วยทีมงานน้องๆ กลุ่มปลาดาว เยี่ยมชมฟาร์มโคนมของ อ.ส.ค. และร่วมกิจกรรมการชมฟาร์ม  ณ อาคาร 1962 และชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม ของ อ.ส.ค. ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

IMG_6355IMG_6361IMG_6398IMG_6371IMG_6344.1IMG_6453IMG_6407IMG_6368IMG_6460