ช่วงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ , นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ และนายพีรพงษ์ กลิ่นละออ คณะอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยผู้บริหารอ.ส.ค.และผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมกงไกรลาศ โดย ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ได้ให้เกียรติเปิดศาลารวมใจ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร่วมกันจัดสร้างขึ้น ใช้สำหรับเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม จัดการประชุมต่างๆ และได้ร่วมหารือ สอบถามปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น จากนั้นคณะอนุกรรมการฯได้ให้เกียรติปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ต่อมาช่วงบ่ายได้พบหารือกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท ปโยสิน พันธมิตรร่วมค้า, ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเย็น บริษัท เจเอ็มเค จำกัด เพื่อหาแนวทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาในปัจจุบัน ณ MILK LAND สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก