วันที่ 12ม.ค.60 เวลา9.00น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” รอบชิ งชนะเลิศระดับภูมิภาค (รอบที่2) จำนวน 15 ทีม เพื่อคัดตัวแทนภาค ให้เหลือ 5 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี