เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และร่วมปั่นจักรยาน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ภายใต้แนวคิด “สืบสานโคนม อาชีพพระราชทาน ปั่น @ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” โดยได้รับความร่วมมือจาก พนักงาน อ.ส.ค. ส่วนงานราชการ จ.สระบุรี สมาคมการท่องเที่ยว จ.สระบุรี และชมรมปั่นจักรยานต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 700 คน โดยเส้นทางการปั่นจักรยาน ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระยะทาง 30กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี