บ่ายวันที่ 18 มกราคม 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวสื่อมวลชน เพื่อเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2561 ชูแนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย 4.0”  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2561 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย 4.0”, กิจกรรมการประกวดโคนมครั้งที่ 35, กิจกรรมประกวดแผนสื่อสารการตลาด,กิจกรรมงานราตรีโคนม Cowboy night และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย  โดยในวันที่ 30 มกราคม 2561 จะเป็นพิธีเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 จึงขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (เขาตาแป้น) อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี