ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วม งานแถลงข่าว “Jet Ski World Cup 2018” เพื่อนำไปสู่โครงการเป้าหมาย คือ “กีฬามอเตอร์สปอร์ต ชนิดที่ 3 ของโลก” โดยได้ รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา ( นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ) เป็นประธานในพิธี ซึ่ง อ.ส.ค. ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค เป็นผู้สนับสนุนหลักในรายการนี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร