เช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ ร่วมเสวนา ในงาน ประชุมใหญ่ประจำปี “Tetra Pak Kick-off Meeting 2018” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในมุมมองของผู้นำองค์กร ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมโคนมในประเทศและมุมมองของคู่ค้าที่มีความสำคัญยิ่งและเป็นคู่ค้ารายแรกในประเทศไทย ที่ใช้เครื่องบรรจุ ของบริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย)จํากัด โดยมี Mr. Bert Jan Post , Managing Director บริษัทฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์