ช่วงเช้าของวันที่ 11 มกราคม 2563 นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้หัวหน้ากอง,นักวิชาการ,หัวหน้าแผนก พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับ ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยม,พบปะผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น