วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง,นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย และผู้บริหาร อ.ส.ค. พร้อมด้วยนายฐากร มกรพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทพรีเมียร์ โปรแพ็ค จำกัด นำคณะผู้บริหาร อ.ส.ค.เดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมครบวงจร ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นระบบการผลิตเฉพาะนมออแกนิคแบบครบวงจรตั้งแต่มีฟาร์มของตนเองมีแม่โครีดนม 300 ตัว ผลผลิตน้ำนมดิบวันละ 4.6 ตันต่อวัน (เฉลี่ย 29 กก./ตัว/วัน),วัตถุดิบอาหารสัตว์ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ข้าวโพดหมักจากเวียดนาม และถั่วอัลฟัลฟ่าจากสหรัฐอเมริกา โดยน้ำนมดิบที่ได้ทั้งหมดนำเข้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 72-75 องศา นาน 15 วินาที บรรจุในกล่องขนาด 900 มล. มี 3 รสชาติ คือ รสจืด,นม Low Fat, และ Non Fat จำหน่ายด้วยตัวเองเองผ่านร้านค้าของบริษัท และร้านค้าต่างๆ รวมถึงร้านกาแฟ จุดเด่นที่บริษัทนำเสนอคือคุณค่าทางอาหารของนมยังคงอยู่ครบโดยผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ 9 วัน นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดผลิตภัณฑ์นมในห้างสรรพสินค้า เพื่อดูขนาดบรรจุ และรูปแบบการบรรจุต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตนมที่ประชาชนในประเทศเกาหลีใต้ให้ความสนใจ พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์นมหลากหลายขนาดและหลายรูปแบบการบรรจุ แต่ผลิตภัณฑ์นมที่พบส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์นม Organic