วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (บริษัทเล้งเส็ง จำกัด) ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้ประชุมหารือร่วมกับประธานบริษัทฯ (นายสุรชัย เดชศิริอุดม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร) เรื่องการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค ให้กับบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้เปิดให้บริการลูกค้าแล้ว ทั้งนี้จากการประชุมหารือ บริษัทฯ เห็นว่าในช่วงเริ่มต้นควรจัดกิจกรรมฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยขอให้ อ.ส.ค.ช่วยสนับสนุนและจัดรายการให้กับลูกค้า เช่น จัดหาของพรีเมี่ยมสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และจัดตั้งกองโชว์ในร้าน เพื่อเป็นกระตุ้นยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย