ช่วงเย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์)เข้าตรวจเยี่ยม ร้านนมไทย-เดนมาร์ค(Thai Denmark Milk Shop) สาขามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้คำแนะนำ ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและการตกแต่งร้านให้อยู่ภายใต้ Concept ของ Thai Denmark Milk Shop ในสถาบันการศึกษาโดยมี หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย และหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อม เอเย่นต์นม UHT และกลุ่มนมเย็นเข้าร่วมด้วย ซึ่งสาขามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดดำเนินการได้ในเร็วๆนี้