ตลาดเกษตรกร

 

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ได้รับเกียรติจากจังหวัดสระบุรี ให้เป็นสถานที่จัดงาน “ตลาดนัดเกษตรกร” ของจังหวัดสระบุรี   

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาว อ.ส.ค. และชาวมวกเหล็ก หรืออำเภอและจังหวัดใกล้เคียง เข้าจับจ่ายซื้อของฝาก หรือพืชผักผลไม้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นี้เป็นต้นไป   เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. ณ บริเวณสำนักงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เขาตาแป้น)