ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติต้อนรับคณะสื่อมวลชนในกิจกรรม Press Tour พร้อมนำเยี่ยมชมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็นและทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับสื่อมวลชน ณ Valley Garden Resort อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี