ช่วงเช้าวันที่ 2 เมษายน 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์โคนม และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรนมสด ครั้งที่ 4” และร่วมฟังบรรยายธรรมะในฟาร์ม หัวข้อเรื่อง “ธรรมะกับการทำงาน ด้วยความโปร่งใส “ โดยท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมกานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ เขาตาแป้น อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี