นั่งรถชมวิวทิวทัศน์ สูดอากาศบริสุทธิ์ และพบกับประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมทั้งได้เรียนรู้ในเรื่อง “อาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม” ไปกับกิจกรรมท่องเที่ยวชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

สถานีที่ 1   เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักพืชพันธุ์สมุนไพรไทย และชมการสาธิตการทำปุ๋ยนม

สถานีที่ 2  สวนสัตว์ไทย-เดนมาร์ค เพลิดเพลินกับสัตว์น้อยน่ารัก พี่นกกระจอกเทศ พี่อูฐ และน้องกวาง พร้อมป้อนหญ้าให้กับพวกเขากันด้วย

สถานีที่ 3  ชมวีดีทัศน์  เพิ่มความรู้ด้านข้อมูล เพื่อการร่วมกิจกรรมชมฟาร์มอย่างมีความสุข

สถานีที่ 4  รีดนมโค   ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถทำได้จริงทุกเพศทุกวัย กับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชียวชาญระดับสูง

สถานีที่ 5  ป้อนนมลูกโค   พบกับความน่ารักน่าชังของลูกโคตัวน้อยๆ ที่คอยต้อนรับและดีใจเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึง

สถานีที่ 6  การแสดงม้า   กิจกรรมตื่นเต้นเร้าใจ กับการแสดงของคาวบอย และมาพบกับความน่ารักของม้าแคระเต้นลีลาศ

รอบการให้บริการ

เช้า  09.00 น.   10.00 น.  11.00 น.

บ่าย    13.00 น.  14.00 น.  15.00 น.

อัตราค่าชมฟาร์ม

ผู้ใหญ่                          120 บาท

นักศึกษา                     100 บาท (กรณีมาเป็นหมู่คณะ)

เด็ก/นักเรียน                70 บาท

เด็กเล็ก (สูงไม่เกิน 90 ซม.)    ฟรี

ติดต่อสอบถาม

 

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
160 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มิตรภาพ จ.สระบุรี 18180 โทรศัพท์/แฟกซ์    036-344926
Twitter : @AgrotourDPO