วันที่ 1 
10.00 น. เดินทางถึงสำนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร
10.00 น. – 10.30 น. ฟังคำบรรยายแนะนำองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
10.30 น. – 12.00 น. กิจกรรมเดินสำรวจธรรมชาติ
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ต้นลำน้ำมวกเหล็ก
13.00 น. – 15.00 น. กิจกรรมนักสืบสายน้ำ
15.00 น. – 15.30 น สรุปกิจกรรมสำรวจธรรมชาติ และรับประทานอาหารว่าง
15.30 น. – 16.30 น. กิจกรรม Outdoor Adventure (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
เรือจักรยาน
ขับขี่รถ ATV (All Travel Vehicle) ชมธรรมชาติ หรือ ขับขี่ในสนาม
16.30 น. – 18.00 น. เข้าที่พัก
เรียนรู้เรื่องการอยู่พักค้างแรม (Camping)
จัดการภารกิจส่วนตัว
18.00 น – 22.30 น. รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมดูดาว
กิจกรรม Cowboy night

22.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 2 
06.00 น. – 07.30 น. ตื่นนอน จัดการภารกิจส่วนตัว
07.30 น. – 08.30 น. กิจกรรมดูนก และนันทนาการ
08.30 น. – 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. – 12.00 น. เข้าชมฟาร์มโคนมแบบครบวงจร
ชมสวนสัตว์
ชมทุ่งหญ้า
รีดนมจากแม่โค
เลี้ยงลูกโค โดยนำน้ำนมที่รีดได้ไปป้อนให้กับลูกโค
ชมการโชว์บ่วงบาศก์ ฝึกจับบังคับโค โดยใช้เชือกเส้นเดียว
ชมการแสดงม้า (ลลิตาฟาร์ม)
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 15.00 น. กิจกรรม Outdoor Adventure (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
เรือจักรยาน
ขับขี่รถ ATV (All Travel Vehicle) ชมธรรมชาติ หรือ ขับขี่ในสนาม
15.00 น. – 16.00 น. จับจ่ายใช้สอย ของขวัญ ของฝาก
16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ ราคา 1,800 บาท / ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
160 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มิตรภาพ จ.สระบุรี 18180 โทร. 036-344926