วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยทีมงานผู้สอนการลงทุน ลงพื้นที่ อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  เพื่อดำเนินโครงการเผยเเพร่ความรู้ด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลและเทคนิคการลงทุน ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและหลักการลงทุนที่ถูกต้อง พร้อมฝึกทักษะการคิดเชิงลงทุน โดยมีผู้บริหารเเละพนักงานให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

S__30490668 S__30490669