วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์อนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ สำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อดำเนินโครงการเผยเเพร่ความรู้ด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลและเทคนิคการลงทุน ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและหลักการลงทุนที่ถูกต้อง พร้อมฝึกทักษะการคิดเชิงลงทุน โดยมีผู้บริหารเเละพนักงานให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

S__39469058 S__39469061 S__39469063