เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจดูความพร้อมของระบบการขนส่ง ตามข้อตกลงร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.